Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Britt Nilsson

Förfrågan

Britt Nilsson utbildad coach och har arbetat som undersköterska i många år och sen utbildat sig till Demensvårdutvecklare. Hon har också studerat pedagogik, kommunikation ledarskap och är även utbildad Beröringspedagog och kursledare i kontaktmannaskap. Men Britt har inte bara en teoretisk och praktisk erfarenhet av äldrevården hon har också personlig erfarenhet av att vara närstående till en Alzheimersjuk mamma. Få kan som Britt dela med sig med levande berättelser om frågor som idag är så viktiga inom äldreomsorgen; etik, förhållningsätt, människosyn, värdegrund och bemötande. Britt erbjuder föreläsningar, kvalificerade utbildningarar och handledning inom vård och omsorg med demensomvårdnad som huvudinriktning.
Hon erbjuder kompetensutveckling inom ämnen  som tolkning av socialtjänstlagen, kontaktmannaskap, etik, värdegrund, och bemötande. Hon skräddarsyr alltid upplägg efter önskemål och behov.
För Britt är det viktigt att öka kunskapen hos personalen. Det ger höjd kompetens, trygghet i omsorgsarbetet, ökad arbetsgjädje och en effektiv verksamhet.
Britt delar med sig av sina erfarenheter för att personalen ska kunna arbeta funktionsbevarande och ”Jagstärkande”. Det innebär att omsorgstagare kan behålla sin identitet och självkänsla, trots sviktande hälsa och förmåga. Det är viktigt att få känna att man duger och har ett värde bara genom att vara människa – en unik människa.
Britt skapar genom sin breda kunskap och sina personliga erfarenheter ett möte med sina deltagare som väcker både skratt och gråt. Hon väcker viljan till äkta arbetsglädje och yrkestolthet!
Britt  är ambassadör för kvinnors företagande och föreläser också om Storytelling och kvinnoföretagande.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.