Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Britten Lundqvist

Förfrågan

Britten har  ett mångårigt förflutet inom vård och utbildning  Hon har arbetat som sjuksköterska med vuxen och barnpsykiatri, under en tid  även  i Australien. De senaste åren har hon  arbetat som vårdlärare på gymnasiet och skrivit boken "Påminnelser". Hon föreläser bland annat om:
-Människomöten som helande kraft
-Arbete med plats för människan
-Att välja livet

Britten erbjuder sjukskrivna, arbetslösa, personal i företag, kommuner och landsting samt alla andra som behöver påminnelser, inspirerande  samvaro och  föreläsningar.
Britten  skräddarsyr gärna sitt innehåll utifrån målgrupp och behov.Britten har alltid varit  intresserad av människors relation till sig själva och andra. Relationer där bristande självkänsla många  gånger är den magra jordmån som våra liv får utvecklas ur.
Idag  påminner och inspirerar hon människor att se på sig själva  med kärlekens och försoningens ögon. Eftersom det är med hjälp av den kraften vi utvecklas. Allt börjar med var och en av oss, ett steg i taget. Nedanstående är några exempel på föreläsningar  vilka alla  på olika sätt betonar vår egen betydelse för våra livs utveckling.
Hur vi återtar och bibehåller förlorad kraft
Hur du ser på dig, bestämmer hur du ser på andra.
Lev ditt liv, inte andras.
Du och jag gör skillnad, för det är genom dig och mig vi lever.
Splittrad men ändå hel
Om att hitta närvaron i en tid av ständig förändring.
Förvandla ett stressigt andefattigt liv till en spännande helande resa.Om konsten att vara där vi är och göra det vi gör.
Människomöten som helande kraft
Rädsla förhindrar utveckling. Ur försoning växer hopp.
Kvinnligt - manligt - mänskligt.
Jag hör vad du säger men vad menar du egentligen? 
Om vår förmåga att förändra och förändras, om mod och vilja. Om öppenhet och om lyssnande.
Att välja livet
Förändra din syn på dig själv och andra genom att bryta vanor. Öppna  dig för det som är, inte för det som borde vara.
Lyssna till dig! Det är bara du som kan uppfatta din innersta önskan.
Det du lägger din uppmärksamhet på växer.
Ett levande liv betyder förändring. Vågar vi utvecklas?
Arbetet med plats för människan
Om att göra men också att få vara.
Om viljan att förstå och bli förstådda, om konflikthantering och samverkan. Om tankar som färgar våra upplevelser och formar våra handlingar, om förutfattade meningar och om  tolerans.

Britten  påminner oss om någon vi kanske glömt,  hon påminner  oss om oss själva och om allt det storslagna som är vi. Med  sitt dramatiska uttrycksätt, sin humor och berättarglädje får hon oss att  tillstå; Vi är allt bra fantastiska, trots allt!

Tyvärr hittades ingen föreläsare.