Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Börje Ehrstrand

Förfrågan

Börje Ehrstrand är i grunden speciallärare men började som rektor  då 16 lärare slutat och hela skolledningen avgått. Skolan var också ordentligt vandaliserad. Under de senaste åren har  Rinkebyskolan i Stockholm vunnit  många pris bl.a Kunskapspriset för 2006.  Hur gick detta till? Hur förvandlades en av de värsta skolorna i Sverige till en av de bästa?

Börje Ehrstrand fick Kunskapspriset 2006 för
"att han som rektor på Rinkebyskolan utvecklat skolan till att bli en integrerad del av samhället  - förutom att bedriva god undervisning. I denna utveckling ingår skolöppet för föräldrar och andra vuxna, öppet för elever även på kvällstid, specialundervisning för ”värstingar” som lämnat skolan och hamnat i kriminalitet, utbildningssatsning för flickor med annan etnisk bakgrund samt framgångsrik matematikundervisning.”Börje föreläser om mångfalden i dagens skola och språkets stora betydelse. "Om ungdomar inte kan svenska och kan kommunicera med varanndra tar de istället till våld" säger Börje. Därför har han utvecklat Rinkebyskolans språkutbildning i ett nytt program "Europa programmet".

Ett annat tema är Framgångsrecept för Multikulturell integration i Skola - Vardag - Verklighet  Börje har på Rinkebyskolan utvecklat  ett samarbete med föräldrar, socialtjänsten, föreningar, polis, moskéer och kyrkor. De har skapat ett skyddsnät där eleverna kan känna sig trygga och utvecklas i fred. 

Börjes och Rinkebyskolans recept är;
-att lyssna till föräldrar , lärare och elever.
-att ställa tydliga krav på eleverna.
-att öppna upp skolan mot närsamhället.
- att ha en enkel och tydlig organisation.
Han bjuder in politiker till skolan, uppmuntrar nytänkandeoch schemalägger lärarnas konferenstid tillsammans i arbetslagen. Börje delar också med sig av sina erfarenheter till skolor och andra intresserade i hela landet.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.