Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Bronner&Bronner

Förfrågan

Fredrik och Sara Bronner arbetar med miljö-och hållbarhetsfrågor, närsinglivsutveckling, samhällsbyggnad, kommunikation, politik och kultur. De vill bidra till en framtid där vi uppnått de Globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. 

Fredrik Bronner är kulturvetare och har jobbat länge med kommunikation, idé- och affärsutveckling. Bland annat på Regeringskansliet, Tullverket, Örebro universitet, Four PR och i olika kommuner.

Sara Bronner är miljöekonom och har en lång och gedigen erfarenhet av arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor i både privat och offentlig sektor. Hon har även varit kommunalråd och haft en rad politiska uppdrag främst inom  samhällsbyggnadsområdet.Sara och Fredrik föreläser bl. a om;  
  • En hållbar framtid - vårt viktigaste vägval. En föreläsning som handlar om hur situationen på jorden ser ut idag. Vilka är våra stora hållbarhetsutmaningar? Varför står vi inför en ekologisk kris? Vilken är vägen framåt för oss som mänsklighet? 
  • Hållbart entreprenörskap och idéutveckling. En föreläsning om vilka hållbarhetsutmaningar vi står inför idag, och vilka framtidens idéer måste vara för att vi ska lösa det. Hur vi utvecklar framtidens idéer, och hur vi behöver tänka verkligt annorlunda. 
  • Utveckla hållbara affärer. En föreläsning om hur företag kan tänka och agera för att utveckla sin affärsmodell och bidra till en mer hållbar framtid. Föreläsningen innehåller allt från en beskrivning av det ekologiska läget på planeten, till Agenda 2030 och konkreta råd om affärsutveckling, hållbarhetskommunikation och ledarskap. 
  • Hållbar idrottsrörelse. En föreläsning om det ekologiska fotavtrycket som idrottsrörelsen har idag, och vad vi kan göra för att minska det. En konkret och inspirerande föreläsning med goda exempel och tips kring allt från hållbara idrottsevenemang till hur små idrottsföreningar kan agera. 
  • Tio tankar om mening och hållbarhet. En föreläsning som fokuserar på de existentiella aspekterna av hållbarhetsfrågan. Ska vi lyckas skapa ett hållbart samhälle och lösa klimatkrisen måste vi först vara hållbara som människor. Hitta meningen i livet. Vad behöver vi göra annorlunda än idag? Och hur lyckas vi med det?
Sara och Fredrik anpassar gärna sina föreläsningar utifrån kunders speciella behov.  De kompletterar varandra väl genom att tala både till förnuft och känsla. De  bjuder in till dialog och inspirerar  sina deltagare till att börja agera  när det gäller hållbarhetsfrågorna och göra något annorlunda , bättre och klokare. 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.