Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Camilla Cramner

Förfrågan
Camilla är civilekonom/MBA med bred erfarenhet från seniora befattningar inom multinationella företag inom marknad, varumärke, kundlojalitet, customer experience, customer relationship management, customer value management. Hon har de senaste sex åren drivit en internationell satsning runt Customer Value management på Telia Company (Head of Global Customer Value management). 

Camilla har bott i USA och arbetat för företag som Microsoft, World Trade Center och AT&T. Hon talar lika gärna engelska som svenska. Camilla driver idag företaget LoyaltyFactory som erbjuder strategier och lösningar kring CRM & Loyalty inklusive marketing automation. Hon är en flitigt anlitad inspirationstalare inom sitt område. Hon genomför även utbildningar och driver nätverket Relationsmarknadsföring för branschorganisationer som Marknadsföreningen i Stockholm och Swedma. Camilla har flera gånger fått utmärkelsen Guldnyckeln, som belönar direktmarknadsföring i olika kategorier.
 


Camilla anpassar sina föreläsningar utifrån olika kunders behov här följer några teman hon kan föreläsa om; 
CRM, Kundlojalitet,Lojalitetsstrategier och koncept, Kundorientering, Datadriven marknadsföring, Bemötande, Varumärke, Kommunikation (fokus direktmarknadsföring) Custumer Value management och Customer First strategier.

  •  Maxa Kundlojaliteten i en datadriven värld
  •  CRM och kundlojalitet på nya villkor
  •  Vägen till kund och datadriven på riktigt
  •  Customer experience through one to one relationships
  •  Så lyckas du med Customer Value management 
  •  Next best action marketing

Camilla är informativ, utbildande, inspirerande och engagerad när hon håller sina föreläsningar. Hon har ett brett register och djup kompetens på ämnet Kundrelationer.
Hon vill erbjuda  förståelse och inspiration för vad som krävs och hur man gör för att bli mer kund och datadriven. Vilka  trender finns idag? Vad  förväntar sig kunderna?  Hon visar på case och best practice, utmaningar och framgångsfaktorer. Inte minst hur man kan driva satsningar med ett internationellt perspektiv och få hela organisationen med sig. Hon erbjuder ett tydligt ramverk med strategier och metoder för att kunna driva ett gediget förändringsarbete.  

Tyvärr hittades ingen föreläsare.