Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Carina Ahrle

Förfrågan

 

Carina är professionell föreläsare konsult där humorn är grunden och ledstjärnan. Hon är utbildad inom teater, stå-upp och design samt har över tjugo års erfarenhet som kostymtecknare/designer på SVT. Carina är en strålande inspiratör som bjuder på både skratt och eftertanke. Ingen går oberörd från hennes föreläsningar, som är mycket uppskattade och populära.

 Hon vill inspirera till ett fungerande samspel mellan arbetskamrater och att öka individen och gruppens självinsikt och förståelse för egna och andras värderingar och attityder. Grundtemat är kommunikation i mötet mellan människor. Hon skräddarsyr föreläsningarna och/eller kurser utifrån kundens behov.

Föreläsnings - föreställningar att välja emellan:

Ser du vad jag säger - Hör du vad jag menar?
Vad betyder det första intrycket? Vi möter nya människor som vi förväntas fungera tillsammans med såväl i arbetslivet som privat. Hur ser vi varandra? Hur tolkar vi varandra? Hur bemöter vi varandra? Vi är ju så olika!

Kroppsspråket:
Man kan inte kommunicera!
Kroppsspråket är vårt största språk. Lär dig att förstå mer än det som sägs med ord. Det har du glädje av både privat och i arbetet. Vårt kroppsspråk visar kanske inte alltid detsamma som det vi säger.

Person och karaktär:
Är du en typisk analytiker? Eller kanske en inspitratör? Hur olika är vi? Är du GUL, RÖD, GRÖN eller kanske BLÅ till din karaktär? Hur är den eller de människor du möter, tex. kunden för en slags person? Hur ska jag göra för att just den kunden ska få förtroende för mig? Hur ska vi bemöta varandra?

Tyvärr hittades ingen föreläsare.