Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Carina Ahrle och Kiriaki Christoforidis

Förfrågan

 = Arbetskamraterna
Carina är lite äldre - Kiriaki är lite yngre.
Carina är mer svensk - Kiriaki är mer invandrad.
Carina är föreläsare, skådespelare, utbildare  -  
Kiriaki är socionom, manusförfattare, berättare.
Carina är rolig och klok - det är Kiriaki också.

 

VI SKALL JOBBA IHOP!
På ett mycket underhållande och spännande sätt tar Carina Ahrle och Kiriaki Christoforidis upp tankar och idéer om att kunna samarbeta på jobbet. Med hjälp av små scener gestaltas olika situationer från arbetslivet som de flesta kan känna igen sig i. Här finns tex. de två skvallrande kollegorna, den tysta men bittra Ruth och chefen som inte vill ta ansvar. Scenerna varvas med dialog och enklare övningar med publiken. Carina och Kiriaki jobbar bla. med frågor som kommunikation, bemötande och service.MÅNGFALD eller ENFALD?
Vad är mångfald egentligen och vad vill vi med den? Finns det plats för alla på våra arbetsplatser? Hur mångfaldiga är vi och vad är vi beredda att ändra på? Och vill alla vara med om mångfalden eller finns det enfaldiga bland oss? Med mycket humor och värme gestaltar Carina Ahrle och Kiriaki Christoforidis situationer och leder övningar och samtal kring mångfaldsfrågor.

DU OCH JAG!
En interaktiv föreläsningsföreställning för personal inom äldreomsorgen. Med illustrerande scener gestaltar Carina Ahrle och Kiriaki Christoforidis situationer där frågor som bemötande, respekt och stress är i fokus. Med dialog och enklare övningar går de djupare in i frågorna. "Du och Jag" är ett tankeväckande och roligt program som leder till både djupa igenkännande suckar och gapskratt. Hittills har programmet formats så att det passat frågor som; kost inom äldreomsorgen, arbete med reminisence samt salutogent tänkande. "Du och Jag" anpassas efter era behov.

Carina och Kiriaki anpassar programmet eller skräddarskriver nytt efter önskemål.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.