Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Carl Sahlin

Förfrågan

 

Carl Sahlin är utbildad lärare, utbildningskonsult och författare till "Survival kit - en handbok för nya lärare" (Natur och Kultur) och "Högskolepepp". Han är även initiativtagare till Stereotyper.nu, en uppsatstävling för gymnasister som sker varje år i samarbete med Natur & Kultur. Han är före detta studierektor på Fittjaskolan och föreläser om rasism, utanförskap och dess konsekvenser samt hur man i samhället och på en arbetsplats kan motverka detta. Carl blandar som föreläsare humor med allvar och bjuder in åhörarna på en resa genom ett Sverige som många av oss inte känner till.Han är född och uppvuxen i Kenya och inbördeskrigets Etiopien och kom som barn till Sverige. Carl kom redan som ung att intressera sig för människors beteende och då framför fördomar och stereotypers mekanismer och orsaker. Tack vare sin kosmopolitiska bakgrund  har han erfarenhet av den svenska medelklassens sociala koder och värderingar. Samtidigt så har han utifrån sin etnicitet och tid som lärare en djup förståelse för många människors känslor av utanförskap.

Frågor som föreläsningen berör är bland andra: Finns det någon väg ut ur segregationen? Vad händer om vi inte lyckas? Vad krävs för att åstadkomma en förändring? Hur bör vi tänka och agera i för att skapa en plattform och gemenskap för alla, oavsett religion eller etnicitet?

Fördomar:
-Hur uppkommer fördomar och stereotyper?
-Har fördomar och stereotyper någon funktion?
-Hur kan man motverka dem? 
-Det "nya" interkulturella Sverige. 20 procent av befolkningen har utländsk bakgrund. Vad innebär det?

Interkulturell kommunikation
Inom ämnet interkulturell kommunikation föreläser Carl om:
-Hur undviker du kulturkrockar som kan uppstå på grund av olika värderingar, religion eller kultur?
-Hur kan man på sin arbetsplats jobba inkluderande, så alla respekterar varandra oavsett bakgrund?
-Hur tar man bäst till vara på människors olikheter och unika kompetenser istället för att sträva efter homogenitet

 Workshopen eller föreläsningen skräddarsys efter kundens behov.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.