Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Carlos Rojas

Förfrågan

Carlos Rojas är analyschef på Sweden Research och författare till boken Var går gränsen? Om flyktingmottagande, öppna hjärtan och systemkollaps
Carlos har femton års erfarenhet av att hålla föredrag och av att leda panelsamtal och  bl.a varit krönikör i bland annat Metro, Aftonbladet, tidningen Chef, Vi Föräldrar och  ungdomstidningen Chili.
Han skräddarsyr alltid sina föreläsningar, som kan röra vid det individuella, det lokala eller globala. Som analyschef på Sweden Research jobbar han i sin vardag med att analysera kommuners flyktingmottagande och hur kommuner planerar framtidens samhälle, agerar rådgivare och strateg. I sitt sökande efter svar reser han ofta till andra delar av världen, där andra situationer råder – hur gör de i Ghana? Eller Västindien? Carlos föreläser också om integration och kommunernas utmaningar kring bostadsfrågor, men också för arbetsplatser som vill bli bättre och skapa en bättre värld!

Föreläsning - Var går gränsen? Hur kan en plötslig ökning i antalet asylsökande få samhället att falla ihop? Varför det är länder som inte räknas till världens demokratier som ger flest flyktingar skydd? Hur det skulle se ut om flyktingarna kunde köpa biljett till ett lågprisflyg till Stockholm istället för att investera en förmögenhet i en livsfarlig, lång och otymplig resa? 

På ett pedagogisk sätt försöker Carlos förklara frågor som diskutreras idag utifrån de tankebanor han introducerade i sin bok med nya tillägg och dagsaktuella iakttagelser.
 Det är ett föredrag som han anpassar till varje tillfälle, efter sammanhang och intresse. Målet är alltid detsamma: att vi bättre ska kunna svara på frågan Var går gränsen?

 


Fler föreläsningsteman;

Boende och Integration 
Hur ska flyktingarna få någonstans att bo? Vart vill de bo? Och är miljonprogramsområdens största problem egentligen ryktet?  Hur får vi ett socialt hållbart samhälle?
Dessa och många andra frågor har Carlos sökt svar på genom studier och analyser han gjort på uppdrag av kommuner runt om i Sverige, och myndigheter som Skolverket, Boverket och Jordbruksverket. Han har erfarenhet av det lokala och nationella, såväl som det regionala, där han bland annat arbetat med flera Länsstyrelser och med den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen.

En bättre arbetsplats - en bättre värld
När Carlos föreläser för organisationer om vikten av att en arbetsplats ska rymma även personer som kommit som flyktingar, handlar det inte om välgörenhet eller god vilja. Carlos hoppar över anekdoterna om kulturkrockar och berikande mångfald och pratar lättfattligt om orsakerna till att svenska arbetsplatser idag missar kompetensen grupper som migrerat till Sverige har, och vilka konsekvenser detta får. Mer än personliga åsikter bygger inspelen på historisk och aktuell forskning och statistik, om än inramad av den analys som Carlos gör av de insikter som finns.
Ett perspektiv Carlos belyser är att det inte bara är den suboptimalt rekryterande organisationen som drabbas. Konsekvenskedjan går hela vägen upp till den globala nivån. Våra tillkortakommanden när det gäller rekrytering av migranter gör det i det långa loppet svårare för människor i nöd runt om i världen att få asyl.
Carlos är konkret i föredraget, och föreslår ett antal nya sätt att tänka och agera som kan leda till en bättre arbetsplats, och en bättre värld. 

Carlos föreläsningar lämpar sig väl för sociala eller politiska seminarier och evenemang både som föreläsare eller moderator.

Han gör det gärna på ett sätt som låter publiken känna både glädje och sorg. Och förmedlar hellre fakta och situationsanalyser än personliga anekdoter, även om dessa också kan få plats ibland.
 Han kan i ett föredrag dela med sig av insikter i specifika frågor kopplade till migration förr, nu och i framtiden, eller ta ett bredare grepp. Allt enligt det specifika behovet för den specifika tillställningen.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.