Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Catharina Lindahl

Förfrågan
 

 

Catharina Lindahl –artist och beteendevetare, uppträder i en Musikalisk Föreläsning, som är en kombination av Musik - Inspiration - Eftertanke, där sångtexterna bär budskapet, kring vilket hon berättar från sitt liv; hur hennes resa har sett ut, och det hon ser omkring sig. Musiken öppnar upp och förstärker känslan och budskapet, samtidigt som den ger en variation åt programmet. Det kan passa in på såväl kick-off eller konferens, som friskvård. Fokus på starkare individ - starkare grupp."Du Är Tapper & Underbar" – En annorlunda paketerad inspirerande föreläsning, där Catharina Lindahl både sjunger och pratar utifrån sina upplevelser och möten. Bl a berättar hon om sin resa från att som blygaste 13-åring på sin skola inte våga öppna munnen i klassrummet, till att stå på scen och sjunga sin egen musik, ackompanjerad av musiker som spelar med en av Sveriges mest kända artister!"Hon talar om hinder – såsom blyghet och jantelagen, och hur man kan ta sig igenom dem. Hur man kan få kraft att våga vara den man är och våga göra verklighet av sina drömmar.

Att helt enkelt våga leva sitt liv som den man är, i det här livet – som ju är DET vi har!

http://www.youtube.com/watch?v=vKz9i4pEui8

 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.