Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Catrin Fock

Förfrågan

Catrin har många års yrkerserfarenhet som  VD sekreterare, receptionist, och skripta och förstått värdet av röstens betydelse för service och kundvård.  Hon driver idag företaget Min Stämma och gör olika typer av speakerjobb  samtidigt som hon arbetar som föreläsare  om kundbemötande och kommunikation främst för receptionister, telefonister och kundtjänstpersonal som bemöter  många kunder dagligen.Här följer några teman som Catrin gärna föreläser kring;
 
Vem möter kunden, en affär kan avgöras vid första träffen
Första intrycket
Förväntningar
Att leva upp till förväntningarna på dig
En affär kan avgöras
 
Hur kommunicerar du?
Viktigt att tänka på vid kommunikation
Variera dig tack!
Lite tips och knep för att få bästa brief att hjälpa kunden
Tala är silver….

Föreläsningar för ex telefonister, receptionister 
Varför arbetar jag med service?
Vilka förväntningar har kunden på mig?
Vad är skillnaden på bra och dålig service? 
Vilka redskap och rutiner kan jag använda mig av? 
Hur hanterar vi missnöjda kunder? 

Catrin använder sina personliga erfarenheter som föreläsare och ger många exempel på bra och dålig service samtidigt som hon väcker till insikter och skratt. Catrin anpassar och specialsyr utbildningar och föreläsningar utifrån kunders behov.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.