Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Cecilia af Jochnick

Förfrågan
Cecilia är en glad värmländska och journalist som i tio år var chefredaktör och ägare till tidningen Kvinnosyn. I sina föreläsningar talar hon om våra könstypiska mönster och om hur män och kvinnor spontant organiserar sig och samarbetar. Utan pekpinnar och med en stor ödmjukhet ger hon redskap för kvinnligt ledarskap, nätverksbyggande och kommunikation som ökar förståelsen mellan män och kvinnor.

Cecilia har en bakgrund som egen företagare och journalist. Åren 1988-1994 var hon ägare och ansvarig utgivare av Kvinnosyn, en nyhetstidning med kvinnoprofil som gavs ut varje vecka. Om sina erfarenheter från denna period skriver Cecilia i böckerna "Att göra kvinnor synliga - historien om en tidning" 1995 och "Kvinnligt Ledarskap" 1996. Cecilia håller föredrag inom ämnena jämställdhet, journalistik, företagande och kreativitet och håller utbildningar inom ämnen som presentationsteknik, retorik, personlig effektivitet och stresshantering. Här följer en utförligare presentation av några av Cecilias föreläsningar och utbildningar;

"Medarbetarskap i nätverk och hierarkier" -Hur påverkars vårt samarbete och kommunikation av  stress i platta kontra hierarkiska organisationer.

"Kvinnligt ledarskap - utveckla dina starka sidor" - Om vad du kommer att råka ut för då du tar ledarskapet och hur du hanterar det.

"Guerillaföretagaren" - marknadsföring för småföretagande kvinnor.  Hur du marknadsför ditt företag med kreativitet och energi snarare än med pengar.

"Kroppsspråk och kommunikation" - Säg vad du menar och mena vad du säger. Hur din kropp och ditt sätt att tala förmedlar ett budskap. Marknadsföring och hur du får det att bli det du vill övertyga om.

"Varför behöver vi nätverk?"

Tyvärr hittades ingen föreläsare.