Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Cecilia Wikström

Förfrågan

"Prästen som är utlånad i demokratins tjänst på obestämd tid"

Cecilia Wikström har arbetat som rekryterings- och organisationskonsult men är idag riksdagsledamot (fp) och har bland annat engagerat sig i frågor som rör mänskliga rättigheter. 

Hon kan tala om olika kulturer, kommunikation, krishantering och om konsten att bibehålla sin medmänsklighet också i ledande befattningar och i det politiska arbetet. Cecilia har en härlig utstrålning och berör varje människa i sina föreläsningar.

Cecilia Wikström har skrivit två egna  böcker: I tillitens teckan 2006 (sattes upp som pjäs på Uppsala Stadsteater) och När livet går sönder 2004. medförfattare i många böcker om bla psykologi, krisbearbetning, kultur, bildning och utbildningsfrågor.

Ämnen som Cecilia talar om:

-Attityder och värderingar
-Krishantering
-Kulturkrockar
-Medmänsklighet
-Kommunikation
-Etik och moral

Tyvärr hittades ingen föreläsare.