Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Charbél Gabro

Förfrågan

Charbél Gabro, känd som integrationisten, bygger sina föreläsningar på egen erfarenhet av kulturkrockar och utanförskap. Med fokus på integration, mångfald och inkludering och med inslag av film, rollspel och värderingsövningar, öppnar han upp för nya insikter, kunskaper och en vilja att vara med och förändra. Charbel tar med sina deltagare på en resa som inte bara talar till intellekt och känsla utan till en djup inre erfarenhet. 

Charbéls hjärta och engagemang i integrationsfrågor har många gånger lyfts fram i riksmedia och uppmärksammats av bland annat Sveriges Television. Dessutom är Charbél vinnare av Årets talare – Genombrott 2018, Narrenpriset 2018 och vinnare av Stora talarpriset 2019.Föreläsning / tema 

  • Integration, Mångfald och inkludering 

Charbéls story
Fyra år gammal kom Charbél tillsammans med sin mamma, pappa och sex syskon till Sverige. De hade lämnat Syrien i hopp om något bättre. Men livet i det nya hemlandet blev tufft. Föräldrarna hade svårt att hitta sin plats och barnen upplevde ett starkt utanförskap.

Charbels tonår präglades av frustration över det svenska samhället. Senare i livet levde han med destruktivitet, spelmissbruk och självmordstankar. Tills den dag då Charbel inser att han inte kan lägga skulden på någon annan än sig själv. Mycket tack vare att han kände sig inkluderad och välkomnad in till det svenska samhället. Han började reda ut sitt liv, sätta upp mål och börja drömma.

Så tog drömmarna fart, och viljan att få dela med sig, göra gott och hjälpa människor ut ur utanförskap, blev större än hans egna problem. Charbel skapade en vision: att avdramatisera kulturmöten och skapa förståelse för olikheter, oavsett ursprung, nationalitet, religion, kön, sexualitet och ålder. Han började föreläsa, hålla i utbildningar och workshops, för såväl företag, organisationer som skolor.  Och nu, drygt 10 år senare, är Charbel vinnare av Årets talare – Genombrottet 2018.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.