Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Charlotte Mattfolk

Förfrågan
Charlotte Mattfolk är en senior strategisk rådgivare och talare inom framtidsanalys, strategi, affärstransformationer, digitalisering, hållbarhet och entreprenörskap. Hon är grundare till IAMAI, som är en AI-plattform för managementkonsulttjänster. Charlotte har varit VD eller partner i både stora managementkonsultbolag och byggt upp konsultbolag från start. Hon är styrelseordförande i ett IT-konsultbolag och styrelsemedlem i ett av Sveriges största möbel- och inredningsföretag. Hon är också mycket involverad som investerare i olika start up-bolag inom områden som manlig hudvård, IoT och AI. Charlotte har en Master i Internationell Ekonomi från Uppsala universitet, en Bachelor från Institut Supérieur de Gestion i Paris och är certifierad inom Artificiell Intelligens på MIT i USA.
 


 
Charlotte kombinerar ett visionärt och entreprenöriellt tankesätt och talar oftast om hur framtiden kommer att kunna se ut vad gäller förändrade konsumtionsbeteenden, vilken ny teknologi vi kommer att se mer av och hur den påverkar oss, nya affärsmodeller och sätt att bygga upp företag och nya värderingar och synsätt. Hennes credo har alltid varit att våga bryta mönster, tänka i nya banor, utmana sanningar och konkret prova nya angreppssätt för att skapa framtidssäkrade hållbara företag. Hon har en stark passion för att förstå omvärlden och driva förändring som är positiv för både medarbetare, kunder och företag. 
 
Charlotte är författare och medförfattare till en rad studier kring ämnen som hon gärna föreläser om,  varav ett urval är:
  • Framtidens välfärdstjänster 2030 – hur privat och offentlig sektor glider ihop när nya digitaliserade välfärdstjänster skapas (kapitel i OECD-rapport ”Digital Transformation and Public Services” i samarbete med Handels (strategiprofessor Robin Teigland och Anthony Larsson)
  • Framtidens konsumtionsmönster 2025 – fyra scenarier som beskriver kundbehov, teknikutveckling och hur man möter detta med nya affärsmodeller och interaktioner
  • Learning from China – how giant chinese players build their eco systems
  • Consumer behavior & Tech trends from SXSW – the world’s largest Digital Conference
  • Framtidens vardagsresande 2025 – hur människor kommer att transportera sig i vardagen och hur digitalisering kommer att driva nya värderingar, affärsmodeller och lösningar

Tyvärr hittades ingen föreläsare.