Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Charlotte Signahl

Förfrågan
Charlotte Signahl är en uppskattad föreläsare som vågar använda humor, kärlek och fakta för att ge dig som publik inspiration och mod att inse att ansvaret och möjligheter till lösningar ligger hos oss alla. Charlotte anlitas både av arbetsplatser som har stora utmaningar och konflikter och arbetsplatser där det främst behövs lite energi och skratt för att motivationen ska öka och arbetet för en mer inkluderande arbetsplats ska ta fart igen. 
Charlotte har utbildat och föreläst inom området motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Charlotte är mest intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs.
 
Charlotte har ett grundmurat engagemang för de mänskliga rättigheterna som tar sig uttryck i ideellt engagemang på flera nivåer och dimensioner och som alltid har funnit där. Charlotte var i unga år förbundsordförande för Röda Korset Ungdomsförbund och hennes arbete i Röda Kors rörelsen är fortfarande en viktig del av hennes engagemang. 
 
Tillsammans med hennes kunskaper i psykologi, teologi, sociologi, genus, mänskliga rättigheter och historia skapar hon dessutom föreläsningar med ett djup och kunskapsbredd som gör att den landar hos dig som publik på ett bestående sätt. 


Så här tänker Charlotte inför varje uppdrag:

"Man blir bra på det man tränar på! Vad tränar du på? Samtliga föreläsningar blir bäst om vi tillsammans går igenom varför ni vill ha föreläsningen och sätter upp några mål. Föreläsningarna har en grundstomme men blir bäst om uppdragsgivaren tar sig tid för en telefonintervju så att jag får veta mer om just era önskemål. Alla föreläsningarna går att köra på 45 minuter till tre hela timmar + pauser. Föreläsningarna går även att förlänga." Här kommer några exempel på föreläsningsteman;

  • Motivation på några minuter - går det? – en föreläsning som utgår från aktuell forskning kring motivation och som gärna kombineras med en workshopdel.
  • Måste jag älska varenda jävel? - en föreläsning om samarbete och värderingar
  • Mångfald besvärligt härligt?! – en föreläsning om mänskligt beteende, normer och diskriminering
  • Måste orka tala om det sunkiga – en föreläsning om härskartekniker, trakasserier och hur mobbning dödar vår motivation.
  • Moderator/ processledaruppdrag
  • Motivation, diversity and suppression techniques – samma som ovan men på engelska

Att lyssna på Charlotte Signahl ger många skratt men framförallt ger det insikter som gör dig hoppfull och får dig att inse din egen betydelse. 

OBS! Tips i Coronatider!  Charlotte har många års vana av att hålla möten, workshops och föreläsningar i olika digitala format. Tips bok Digitalamöten

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.