Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Christer Westerlund

Förfrågan

Christer Westerlund är grundare till företaget Me University AB och initiativtagare till Sveriges första Drivhus i Karlstad.  Han har arbetat med entreprenörskap och lärande och är medförfattare till boken "Gör din Grej- hur du skapar jobbet som passar livet istället för tvärt om". Christerföreläser allt mer om skolors ledningsgrupper och skolförvaltningars ledning med inriktning på hur organisationsstrukturen påverkas, ledarskapet, medarbetarskapet, möten, målorientering, stämningen, men också inom området "Det entreprenöriella företaget/organisationen".Christers Westerlunds utbildning består av en treårig akademisk utbildning i matematik och företagsekonomi. Efter de akademiska studierna genomförde han en ett år lång lärresa i USA tillsammans med Klas Hallberg där Christer tränades av världens främsta kommunikations- och lärexperter. Bland annat grundaren till NLP John Grinder och Michael Grinder, innovatören bakom PhotoReading Paul Scheele m.fl, Dessa dynamiska västerländska teorier och kunskaper har sedan kryddats med österländsk visdom genom resor till Indien. Idag driver Christer företaget MeUniversity som han presenterar på följande sätt;
Me University tränar individer och organisationer att möta förändringar genom att stärka lärförmågan, företagsamheten och hälsan.

Christer är en skicklig föreläsare som passar väl för både universitetsstuderande och näringslivet, han arbetar förutom föreläsningarna med workshops och spännande alternativa pedagogiska former där deltagarna på ett aktivt sätt tar in ny kunskap.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.