Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Christian Dahlström

Förfrågan

Christian Dahlström är journalist och frilansskribent och drabbades 2007 av panikångest och depression. Idag hanterar han sina problem genom terapi och mediciner. Han  har också valt att belysa ämnet psykisk ohälsa i podcasten Sinnessjukt och i böckerna Panikångest och depression- frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar  Natur och Kultur samt Kalla mig Galen - Berättelser från Psyksverige.  Ordfront.
Idag är Christian Dahlström en av Sveriges bästa och mest anlitade föreläsare inom ämnet psykisk ohälsa.
Hans föreläsning handlar om depressioner och panikångest och behandlar både hans personliga erfarenheter och den grundläggande vetenskapen bakom psykiska sjukdomar. Föreläsningen om psykisk ohälsa, depression och panikångest är perfekt för personal inom sjukvård och andra människovårdande yrken, men fungerar lika bra som inspirationsföreläsning om psykisk ohälsa för allmänheten. Under ca 75 minuter berättar Christian bland annat om:
  • Personliga erfarenheter av psykisk ohälsa såsom depression och ångest
  • Vad som ledde till hans psykiska sjukdom
  • Fakta om depression, ångest och psykisk ohälsa
  • Tabu, stigmatisering och skam
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.