Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Christina Haugsöen

Förfrågan
Christina har arbetat med ledarskap, självledarskap och medarbetarskap i mer än 20 år. Hon arbetar tillsammans med ledare och medarbetare för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser. Hon är utbildad inom statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik.
För Christina ligger människan alltid i fokus. Hon kombinerar framsteg inom neurovetenskaplig forskning med kommunikation och beteende. Med detta som perspektiv ökar medvetenheten runt olika personlighetsstilar och hur man lättast skapar effektivitet och ett bra klimat. Genom att medvetandegöra dessa mekanismer kan kommunikationen utvecklas till ett effektivt verktyg för både ledare och grupp.
I ledarskap (och medarbetarskap) är kommunikationen en grundpelare. Därför drar vi paralleller mellan hjärnans funktioner och just kommunikation för att öka förståelsen för vikten av att anpassa sina budskap efter mottagaren. Målet är att ledarna ska känna sig trygga i sitt ledarskap och i sin dialog med arbetsgruppen.
 


Christina kan föreläsa utifrån följande teman
 • Gå starkare ur väggen, nycklar till ett bättre liv. 1993 var det året jag gick in i väggen, det hette så på den tiden. Innerst inne visste jag nog att något var riktigt fel men då jag inte hade en aning om vad det var eller vad jag skulle kunna göra åt det så körde jag bara på tills en förmiddag då systemet bara la ner. Ingen ska behöva ha det så. På denna föreläsning kommer vi att tala om vad stressen är och vad man kan göra åt den...nycklar till ert bättre liv 
 • Personlig effektivitet  Vad gör vi när arbetsuppgifter hopar sig?  Att hantera sig själv och sin tid på ett professionellt och effektivt sätt 
 • Ny som chef ? Vad är ledarskap, vad ligger i uppdraget? Grundläggande verktyg.
 • Självledarskap - hur skapas det?- hur kan organisationen främja  själkvledarskap? 
 • Neuroledarskap: Med kunskap om hur hjärnan fungerar och arbetar kan vi bli bättre på att hantera kommunikation, stress och effektivitet. Vi kan också öka samarbetet och nå full arbetskapacitet?
 • Hjärnkoll på kommunikation  , en rolig men informativ föreläsning där vi ser på hur hjärnan påverkar vår kommunikation.
 • Coacha medarbetare - Hur kan du som chef skapa professionella självgående medarbetare ? Frigör tid för ledningen att arbeta mer långsiktigt och proaktivt i verksamheten.
 • Konflikthantering-  Hur förhindrar vi konflikter. Om en konflikt föreligger hur hanterar jag den på ett hållbart sätt?
 • Effektiva möten- Möten anses vara den största enskilda tidstjuven i organisationer. Möten kan vara produktiva och uppskattade om man genomför några grundläggande processer
 • Ledare men inte chef   informella ledare kan vara till stor nytta inom platta organisationer och projektorganisationer. 
 • Nå fram med ditt budskap  få verktyg  att presentera, informera, formulera och förmedla material, underlag, utredningar och rapporter till olika mottagare.
 •  Effektiva arbetslag utifrån personlighetsstilar
 • Underlätta förändringsarbetet Vad utmärker ett transformativt ledarskap?  Personlig omtanke som vågar utmana både individer och organisationen  till utveckling.
 • Varför ska man ha kul på jobbet? Hur skapar vi engagemang?
 Hur skapar man ett positivt och gott klimat där känslan – attityder och engagemanget verkar för arbetet och arbetsuppgifterna och inte emot?  
Christina är ofta anlitad som föreläsare och coach och har under de senaste åren rådfrågats av flera stora organisationer som bland annat Volvo, Polisen och Billerud Korsnäs.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.