Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Christina Moraeus

Förfrågan

Christina Moraeus har under många år arbetat med organisationsutveckling inom områden som ledarskap, medarbetarskap, team och konflikthantering för näringsliv och offentlig verksamhet. Hon är i grunden socionom men har vidareutbildat sig inom psykologi och gestaltterapi liksom inom området personaladministration och personalutveckling. I sina föreläsningar väver hon samman personliga iakttagelser med professionella erfarenheter och åskådliggöra dessa med mycket värme, humor och ett levande kroppsspråk.Har vi skrattat tillsammans så kan vi också tala med och reda ut
saker tillsammans. Humor och distans ger oss möjlighet att se
på vår arbetssituation på nytt sätt. Det humoristiska anslaget
förtar ändå inte fördjupning och allvar - säger Christina.

Här nedan presenteras några av Christinas Moraeus föreläsningsteman:

Att möta människor - om gemensam värdegrund, attityder, aktivt lyssnande och  ett professionellt förhållningssätt.

Gräla hederligt och samarbeta bra- Handlar om arbetsplatsen som en gemensam
angelägenhet, vikten av arbetsglädjen och värdet av att kunna ta och ge kritik men också om att förstå och hantera konflikter.  
Hur har vi det på vår arbetsplats?
Vad är mitt ansvar?
Kan vi ta och ge kritik och konfrontera varandra?
Kan vi glädjas åt varandras framgångar?
Hur utvecklar vi vårt arbetslag.

Att leva för jobbet eller jobba för livet! - handlar om att räcka till ett helt liv och tar upp vår människosyn och hur den präglar våra attityder och beteenden.

Liten ändring – skapar stor förändring
Om att leda sig själv och andra i föränderliga tider
Släpp sargen-och ta ut skäret
Vart är du på väg?
Att  tänja ut sig i tanke och handling
Omvärderat omvärdsperspektiv
Att se problem o bekymmer ur en annan synvinkel

Allvarligt talat -ha kul på jobbet!
Om glädjen som skapande och utvecklande kraft
Om att verkligen leva i och med sitt arbete
-inte bara överleva!
Mentala härdsmältor som hindrar glädjen!
Att identifiera,känna igen och utvärdera det goda
Om gnället som maktfaktor och dränering!

Det är jag som bestämmer…!
Om makt och obalanser i arbetsorganisationen.
Vår upplevelse av vårt moraliska och etiska ansvar
-om grunden i våra värderingar
Om medarbetarens och chefens glädjeämnen och vedermödor i vardagen. Var går respektives gränser?
Vad är vårt enskilda ansvar i vår roll -vem bestämmer om vad?
Hur hantera kränkta människor?
Att utveckla verklig kraft och mod.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.