Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Christine Beckman

Förfrågan
Christine Beckman är en av utbildarna och ägare i Språk & Interkultur och även författare till boken "Från kulturkrockar till kulturmöten". Hon är fil. kand. i engelska och franska med en grundutbildning i kemi och med 25 års erfarenhet som utbildare på företag och myndigheter. Christine har bott och arbetat halva sitt liv utomlands och räknar engelska, franska och svenska som sitt modersmål. Dessa personliga erfarenheter innebär att hon lätt kan förstå och tolka de missförstånd som ibland uppstår i mötet mellan olika kulturer.Christine Beckman föreläser om ; Vad är en kultur? - Prestationskultur, relationskultur och gruppkultur, kroppsspråk och möten. Interkulturell kommunikation och interkultur hör intimt samman. Hjälp till deltagarna att finna kulturidentitet i EU och i resten av världen. Svensk affärskultur - Vad är det?

Språk & Interkultur servar företag och organisationer med utbildning för att integrera ickesvensk arbetskraft in i fungerande arbetslag genom interkulturell förståelse och kommunikation samt skillnader i managementsystem. De hjälper även till med info om marknadsföring mot kundgrupper med ickesvensk bakgrund.

Har skrivit boken:  Från kulturkrockar till kulturmöten.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.