Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Christine Keffel

Förfrågan

Vad är en upplevelse ? Vad är en bild? Vad är konst? Vad är en säljande upplevelse? Hur upplever vi en måltid? Hur upplever vi ett möte? Hur upplever vi företag ? Detta är frågor som Christine Keffel har utforskat och sökt svaren på .

För samtlig personal på olika arbetsplatser kan Christine föreläsa om vad kunder upplever när de möter olika företag och organisationer.

" Jag ser altt vi visar upp som en teaterupplevelse, all personal som arbetar är med i "föreställningen" och spelar sina roller för att ge bästa resultat oavsätt om vi bjuder på mat, möter gamla eller tillverkar saker eller genomför ett event. I teatertänkandet ingår att ,vi alla vet vad vi vill berätta och vad var och en  ska  göra, vilken plats/ rum  agerar vi i, vilka agerar, vad händer, under vilken tid,  vi har ett "manus"- "rollista"- och "körschema"

Christine Keffel är scenograf med erfarenhet från teater, film, dans,events och kursansvar på Restauranghögskolan i Grythyttan för kurserna Upplevelsekunskap, Måltidsgestaltning och Måltidsevenemang. Christine tar dig på en resa genom konstnärliga och gestaltande uttryck i bild, rum, sagor, film och mötesplatser för att utveckla kunskapen om gestaltningens och berättelsens betydelse för företagsidentitet  och utveckling i mötet med kund och omvärld.Hon föreläser under temat;  
Hur kan kunskap om rumsgestaltning och storytelling utveckla koncept och varumärke?
Christine har arbetat med konceptutveckling för Swedish Lapland, Servera (föreläsningsserie  för kostchefer), Sveriges Hemslöjdskonsulenter,  måltidspersonal i Kalmar samt näringslivskontoret i Arboga kommun.

Christine har också skrivit artiklar om design och upplevelseindustri  och medverkat i boken ”Kunskap i det praktiska” med essän”Konstnärliga kunskapsprocesser” utgiven på Studentlitteratur -04. En text som ofta citeras i studentuppsatser om konst och pedagogik. Hon undervisar återkommande på KY-utbildningarna Professionell upplevelsearrangör i Hallsberg samt Evenemang & projektledning i Nyköping.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.