Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Clas Malmström

Förfrågan
Clas Malmström är född 1956. Till nyligen mångårig klinikchef/läkare på Psykofysiologiska Beteendemedicinska kliniken i Stockholm. Grundare av PBM i Sverige, dessförinnan under 7 år chef för IKEA:s företagshälsovård, numera konsultchef och utbildningsansvarig inom PBM HÄLSOKOMPETENS AB. Egna erfarenheter som chef och företagsledare gav avgörande impulser för utveckling av begreppet ”Hälsokompetent Ledarskap” och "Den Dubbla Framgången".

Clas och gruppen bakom honom väljer att se på engagemang och uthållighet som kompetensområden för både individer och grupper och organisationer. Utifrån Clas’ psykofysiologiska och beteendemedicinska forskning kan han förklara sambanden mellan prestationsförmåga, stress och hälsa på annorlunda och konstruktiva sätt (i termer av daglig färdighetsträning) vilket ger folk aha-upplevelser och verktyg att genast använda sig av för att med mer glädje och kraft engagera sig i vardagslivet. (De flesta dagar är ju vardagar, eller hur....? Varför inte göra dem alla skimrande, intensiva och minnesvärda?!)
Som föreläsare är Clas erkänt duktig (en av Sveriges högst rankade i flera mätningar) och han förmedlar sitt budskap med scenisk karisma och med många levande exempel på hur man kan omsätta kunskaperna i praktiken. Han ger ett mycket kompetent intryck, men samtidigt är han underhållande, livlig och rolig. ”Ingen får gå oberörd från mina föreläsningar”, säger han. "Jag har fått gåvan att kunna få människor att le inombords och öppna sig. Min egen utmaning är att kombinera det med att överföra användbara kunskaper och att inspirera till verkliga beteendeförändringar. Därför går jag aldrig bara på rutin utan försöker anpassa framställningen efter åhörarnas situation så långt det är möjligt."

Ämnen:
  • Konsten att vara entusiastisk!   
- Mental formtoppning i praktiken
Entusiastisk, energisk, fokuserad, taggad och redo för utmaningar... räck upp handen den som INTE vill veta hur man försätter sig i det tillståndet! Den här föreläsningen lär dig hur det går till i praktiken! En garanterad "mental vitamininjektion" för alla!
  • Är du frisk? ... eller bara osjuk?
- Hur går det till att må bra, egentligen?
Det där med hälsa - ohälsa - sjukdom är ett virrvarr av missförstånd. Clas M kan reda ut det som ingen annan - och på ett oerhört inspirerande och entusiasmerande sätt, dessutom!
Hur mycket ansvar har arbetsgivaren, samhället och individen? Vad
  • Så här blir du en hållbar högpresterare!
Hur gör högpresterare som håller i längden och mår bra under tiden?
Om prestationspsykologi och prestationsfysiologi
(version 1 för lekmän; version 2 för forskare, läkare och psykologer!)
  • Arbetsglädje uppstår inte av sig själv!!
- ett erbjudande OCH ett åtagande -
om ledarskap och medarbetarskap i välfungerande organisationer
  • Möjlighetstänk!
Visst finns positiv stress (både på individ- & organisationsnivå). Konsten att hålla sig på "plussidan" är viktig för alla som vill utvecklas och anta utmaningar.
(alternativ rubrik: Hur går det till att arbeta under press och ändå hålla entusiasmen uppe?)  
  • Fokusering & målmedvetenhet
- en mångfacetterad mental färdighet både för individer och grupper.
  • Hur får man den företagskultur man vill ha?
  • Diagnostik och behandling av psykosomatiska besvär, somatisering och ”utbrändhet”
Diff-diagnostik inom dessa områden är ofta knepig och komplex. Här får du en aha-upplevelse som du kommer att ha nytta av redan nästa dag på jobbet som läkare/psykolog/sköterska/fysioterapeut!!
  • Men du själv då? – hur mår du egentligen?
Konstruktiv stresshantering i vardagen för läkare och andra behandlare (en uppskattad föreläsning vid personaldagar inom sjukvården!)


Tyvärr hittades ingen föreläsare.