Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Colin Moon

Förfrågan

Colin Moon är kommunikationsexpert och författare. Han skapar en förståelse för hur man kan hantera olikheterna mellan människor och därigenom få mer effektiva mångkulturella team oavsett om det är i Sverige eller utomlands. Har man ambitionen att arbeta utanför sin egen nations gränser, eller inom med människor från olika kulturer, är det nödvändigt att skaffa sig förståelse och strategier för hur man leder och samarbetar över kulturgränser. Colin Moon kan bidra till att skapa en större förståelse för hur man kan hantera olikheterna mellan människorna och därigenom skapa mer effektiva mångkulturella team. Han talar på sitt eget underhållande sätt om förståelse och krockar mellan kulturer och om global affärskommunikation.

Colin Moon föreläser om ;

- Interkulturell kommunikation och skillnader och likheter inom Svensk och internationell företagskultur
-Olika ledningsstil i delar av världen.
-Moderator och Konferencier

Några ord från Colins kunder;

"Ett möte med Colin Moon är alltid lärorikt och underhållande på samma gång. Vid sina föreläsningar talar han gärna om kulturella skillnader i allmänhet och svenskar i synnerhet. Colin delar med sig av hjälpmedel och tips i hur man kan förbättra kommunikation över kulturgränserna. Åhörarna bjuds på ett smörgåsbord av förklaringar, tankeväckande och lätt provocerande tankar och tydliga exempel. Som talare är Colin underhållande och upplyftande. Han blandar humor med exempel från verkligheten och med fakta."

"Colin Moon ger initierade inblickar i interkulturell förståelse, kulturkrockar, kommunikation. Ingen kommer undan, alla utsätts för hans omfattande granskning och ifrågasättande. Men humor är A och O i Colins värld."

Tyvärr hittades ingen föreläsare.