Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Conny Akterhall

Förfrågan

Conny Akterhall är metodutvecklare, föreläsare och utbildare inom området Konflikthantering. Han har utbildat alla typer av personalgrupper i ämnen som självförsvar, bemötande, kroppspråk, hot och våld och etik i närmare 40 år. 

Han tränar självförsvar (Jiujitsu ) sedan slutet av 60 talet och började utbilda bl.a sjukvårdspersonal i kursen Humant självförsvar och bemötande i konfliktsituationer på -70 talet. Han har utbildat både barn och vuxna  i Jiujitsu och genomfört kurser för kvinnor för att bättre kunna skydda sig mot våldtäktsförsök och misshandel.

Conny har arbetat med utbildning och föreläsningar, främst mot offentlig sektor (ex socialtjänst, omsorg, psykiatri) i bemötande och förhållningsätt vid aggresivitet, konflikter, hot och våld.
Han har uppskattats mycket då han erbjuder bra verktyg, är jordnära och igenkännande.  Här följer några teman som Conny gärna föreläser/ håller utbildningar kring; 

Beteendemönster- Praktisk teori för stress och konfliktdämpning, konsekvenser vid oro, frustration och aggressivitet
Integritet-Om kroppspråk och revir, kommunikation och förhållningsätt 
Tanken och talet- att skapa ett lugn och hantera aggressivt språk och projektioner. Hur kan man bistå varandra när konflikter uppstår? Hur får vi kontroll över rädsla?
Miljön- om miljöns inverkan, rummet, möblering, färger, ljud, ljud, öppenhet- flexibilitet-säkerhet.
Bry sig om... Individen, arbetsgrupp och organisationen, hur kan vi agera efter våld och hot? tillbud och anmälan om arbetsskada. Personalgruppens möjligheter till individuellt stöd efter traumatiska händelser.
Stödjande lagar -Arbetmiljölagen, Författningssamlingar, Nödvärnslagen 

Conny anpassar innehåll till målgrupp och behov. Han arbetar gärna med hela personalgrupper men specialsyr ofta också  utbildningar och föreläsningar för ex miljö-, etik-ombud, säljare, chefer och ledare. Han kan göra föreläsningar för större grupper eller samtal/ diskussioner med mindre grupper och erbjuder gärna också praktiska, fysiska övningar.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.