Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

David Forsberg

Förfrågan
David Forsberg, seniorkonsult med mångårig erfarenhet från ledande befattningar på VD nivå inom svenskt näringsliv och konsultuppdrag inom offentlig sektor. Han föreläser regelbundet i kommuner och statliga verk, medverkar och stödjer olika kvalitetsprojekt, utformning av klagomålssystem och genomför operativa konsultuppdrag i tjänsteföretag. Han föreläser även i öppna seminarier riktade till privat och offentlig sektor.


Här följer exempel på några av Davids föreläsningar / utbildningar med innehåll:

Kvalitetsutveckling – En utbildning om kvalitetsarbete
 Varför kvalitetsutveckling?  Vad är kvalitet i tjänster?   Tjänsters egenskaper och produktionslogik  Kundorienterad kvalitetsutveckling
Kvalitetsbegrepp Generella kvalitetsfaktorer Kvalitetsmätning Strategiska kvalitetsverktyg Att initiera och driva kvalitetsutveckling


Service och bemötande - En utbildning om kundvård och service. Vad påverkar kundens kvalitetsuppfattning? Tjänste- och kundprocesser, Generella kvalitetsfaktorer, Sanningens ögonblick
Misslyckandets möjlighet , Kundbehov och kundupplevelse Värdeskapande kundkvalitet , Att ha en kvalitetsattityd , Att bemöta olika personligheter , Exempel från olika kundsituationer.

Seminariet/  föreläsningen /utbildningen anpassas till nuläge och målsättningen för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.