Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

David Lindh

Förfrågan

David Lindh  har  en master i miljövetenskap -Tillämpad klimatstrategi vid Lunds universitet med bl.a examensjobb om målbilder för hållbara transporter kopplat till konsultföretaget Trivector traffic.
David grundade sitt företag Tankegods  våren 2013 och erbjuder  föredrag, samtal och debatt om klimat, filosofi och politiskt engagemang. Tankegods ambition är att synliggöra perspektiv inom klimatfrågor och diskutera hur vi kan nå ökad psykisk hälsa i samhället. David har även en bakgrund som skådespelare i Lund och Malmö. David erbjuder bl.a följande föredrag om klimat, delaktighet och demokrati:

  • Hur klimatfrågan kan skapa nya vägar till delaktighet och social hållbarhet?
  • Det moderna samhällets problem - psykisk ohälsa , höga sjukskrivningstal, utmattning
  • 2020- talet- individen,staten och klimatet
Vad innebär det att vi skapar engagemang och driver folkrörelse kring klimatfrågan? Vad innebär klimatfrågan på ett existentiellt plan och hur ser vi på möjligheterna idag? Föreläsningen lyfter frågor om hur en klimatomställning kan stärka det demokratiska engagemanget och hur en klimatomställning blir ett centralt verktyg för social hållbarhet. Efter inledande föredrag är ambitionen att ett samtal kring frågorna ska föras med publiken.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.