Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Elisabet Skoglund

Förfrågan

Elisabet Skoglund har arbetat i 40 års som bildpedagog och delar gärna med sig av sina praktiska och konkreta tips. Elisabet har arbetat på Moderna Museet, i förskolan/ skolan, på behandlingshem och på Konstfackskolan. Numera har hon det egna företaget Bildra och är bildpedagogisk konsult. 

Hon har skrivit böcker som Lusten att Skapa, Leken och konsten , Konstsamtal- Samtalskonst, Alla kan måla med Momentmetoden samt Massor av tips!

 Ex på teman ämnen som Elisabet gärna föreläser om; 

Barns och konstnärers skapande - hur gör dom? 

Vad är kreativitet? 

Vad ska pedagogen göra och inte göra för att stödja barns målande? 

Elisabet kan också sätta samman specialsydda föreläsningar kring kreativitet , barn, kultir och konst.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.