Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Elisabeth Palombo

Förfrågan

Bonnier är ett decentraliserat företag med många starka varumärken såsom Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet, TV4 och SF (Svensk Filmindustri) för att nämna några. Bonnier Media Universitys uppdrag är att ständigt skapa plattformar för sina medarbetare att träffas över företags- och landsgränser och göra Bonnier koncernen till en av världens mest intressanta arbetsgivare. 

Elisabeth Palombo, Marknads & kommunikationschef på Bonnier Media University. (Bonniers koncernuniversitet som kompetensutvecklar chefer/ledare inom koncernen).

Hon vill tala om vad som är viktigast för att kunna skapa ett intressant innehåll i sina mediekanaler.  Att ha kreativa och duktiga medarbetare, hur man behåller sina talanger och hur hittar man nya? Vad gör de för att förstärka och ge Bonnier en stark identitet när de har så många olika varumärken som är så starka i sig själva? Att behålla och ständigt förnya ett företag som är 200 år gammal? Det är en utmaning som Bonnier står inför men de har kommit en bit på vägen.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.