Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ellinor Ingvar-Henschen

Förfrågan
Sången är kroppens instrument som både avslöjar och ger ton till det innersta, liksom musiken i sig är sång en dold resurs för all slags läkning och välbefinnande. Ellinor Ingvar-Henschen  är utbildad operasångerska som via den klassiska musiken har tagit en ovanlig väg för att hitta det hennes röst egentligen alltid velat uttrycka.
Under 1990-talet bodde hon i Florens och studerade den italienska sångstilen bel-canto. Efter år av själslig turbulens började hon  minnas sexuella övergrepp i barndomen.
 En insikt som förändrade hela hennes  tillvaro, men också utgjorde förutsättning för psykisk hälsa och överlevnad. Förutom psykoterapi blev sången en avgörande faktor för själva läkningen. Som en följd av dessa personliga erfarenheter, jämte objektiv fascination för sångens terapeutiska verkan, studerade hon  senare till en magisterexamen i musik och hälsa. Vid sidan av sina  professionella sångprojekt arbetar Ellinor nu även som musikterapeut i behandlingsteamet på barn- och ungdomspsykiatrins (BUP:s)  i Malmö, med sången som främsta ingång till patienterna. 
 
Foto Kristina Strand-Larsson


Ellinors föreläsningar utgår från de två böcker hon skrivit;
  • En sång om övergrepp, kärlek och mod (LUXpublica) utgår från Ellinors egen livshistoria  
  • Akut Sång - Handbok i sång som musikterapeutisk metod (Gidlunds)  beskriver Ellinors  arbete på BUP i tydliga steg. 
Föreläsningarna  belyser kulturens roll och konstens kraft för läkning, välbefinnande och självförståelse. De varierar i fokus mellan tyngdpunkterna i Ellinors egen kamp och de konkreta metoder att hjälpa andra hon utvecklat i arbetet som musikterapeut, allt efter åhörare och sammanhang. 
Som föreläsare är Ellinor både stark och rolig, oväntad och ibland smått chockerande. Hennes  egen historia omfattar det kontroversiella ämnet dissociation eller ”förträngda minnen”, vilket är ett omdiskuterat fenomen som ofta väcker starka känslor. Att inte bli trodd på förstärker traumat och ny forskning visar att obearbetade övergrepp kan leda till psykisk ohälsa.
Föreläsningar innehåller ofta sång på något sätt, antingen där Ellinor sjunger själv eller där deltagarna också får sjunga i mer workshop-liknande interaktioner. Ellinors erfarenhet är att svåra ämnen kräver humor och omtanke för att kunna tas upp, ja till och med lättsamhet emellanåt, detta utan att skapa distans, snarare närhet. 
 
Ellinor vill få åhöraren att känna en gnista av den läkande kraft sång och musik kan väcka och hon vill inspirera  alla som är intresserade av människans möjligheter och potential utifrån biologi, konst och kultur. 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.