Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Emilia Arvidsson

Förfrågan

Emilia Arvidsson är civilekonom och konsult och har arbetat de senaste 10 åren som frilans inom olika projekt men också skrivit böcker och agerat som föreläsare och moderator. Hennes bok  Klimatglädje : åtta utmaningar för ett hållbart liv.   har rönt mycket uppmärksamhet i press och media där hon vill byta klimatångest mot klimatglädje . Så här säger Emilia;

Vi behöver gå bort från klimatångest som paralyserar och leder oss tillbaka till gamla hjulspår, till klimatglädje där vi fokuserar på att tacka ja till det nya istället för det som är ohållbart!

 Emilia föreläser om Klimatet och hållbar livstil för arbetsplatser och organisationer. 

Ex på föreläsningar

  • Klimatglädje- föränding med livskvalite i fokus 
  • Tid, mening och hälsa - hur hänger dessa områden ihop med klimatfrågan? 
  • Köpstoppet - som får människor att hitta sitt "varför"? 
Emilia vill ge glädje och motivation till sin publik och förmedla en insikt om att våra persoliga avtryck på miljön och klimat gör skillnad, men utan att förmedla skam.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.