Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Emma Pihl

Förfrågan

Emma Pihl är ett sprudlande energiknippe som generöst delar med sig av sitt livs med- och motgångar. Med ett smittande engagemang och inspirationsförmåga får deltagarna drivkraft och verktyg för att utveckla sina liv, prestationer och välbefinnande. Drivkraften för hennes arbete som professionell coach, föreläsare och författare är att inspirera människor till att bli förebilder för sig själva, sina nätverk och nästa generation. Emmas Pihl liv lärde henne en läxa. En läxa som hon behövde för att komma ifrån sina skyhöga prestationskrav, ätstörningsbeteende och begränsande självbild. Genom hjälp utifrån och genom att uppfinna egna verktyg tog hon sig tillbaka till livet, välmående och framgång. Idag utnyttjar hon samma verktyg för att inspirera andra till att skapa livskvalité, tycka om sig själva och nå nya utmanande mål.

Emma Phil har total scennärvaro och det syns att hon älskar det hon gör. Hon är personlig, genuin, inspirerande och drivs av en längtan att leverera verktyg som hjälper deltagarna att göra skillnader för sig själva och gruppens resultat. Hon får snabbt med sig publiken och skapar aktivitet genom att blanda roliga och gripande exempel med pedagogiska modeller och upplevelsebaserade övningar

Emma Pihl är också författare till böckerna "Vinnare i din egen tävling", "Se mig! Om självkänsla och jakten på bekräftelse" och "Let go! Bli fri från ditt kontrollbehov" (feb 2010) "Att leda nästa generation- generation Y obotliga egoister eller oslipade diamanter" (mars 2011)

Ämnen som Emma Phil talar om:

-Entreprenörskap
-Förändring
-Motivation
-Personlig utveckling
-Bäst när det gäller
-Inspiration
-Mod
-Att leda nästa generation

Tyvärr hittades ingen föreläsare.