Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Emma Stenström

Förfrågan

Emma Stenström är ekonomie doktor och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm och  krönikör i Dagens Industri

"Vi lever i en estetisk ekonomi, där det handlar om att skapa starka och sinnliga band mellan producent och konsument, mellan medarbetare och företag. Ett sätt är att vända sig till konsten och kulturen. Vi vet att de kreativa processer som där sker, kan bidra med mycket för en organisation. Ja, vill vi dra det riktigt långt kan vi säga att de är kärnan i utvecklingen av den estetiska ekonomin! " säger Emma

Emma berättar i sina föreläsningar och workshops om hur organisationer  kan bygga starka varumärken ,sinnliga företagskulturer, utveckla produkter, tjänster och kompetens samt tagit tillvara på kreativiteten, med hjälp av konst och kultur.Tyvärr hittades ingen föreläsare.