Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Emmanuel Ezra

Förfrågan

 "Hur vi hanterar våra möten kan vara helt avgörande
för det resultat vi
uppnår"

Varför är vissa kollegor så "bra" på att möta människor och varför "misslyckas" vissa så ofta? Hur får vi till det goda mötet? En patient med obotlig cancer eller en med en stukad tå, en aggressiv elev eller en bidragssökare på väg att ge upp, en arbetssökande eller ett litet barn, vad är ett professionellt bemötande? Kring  Möten Mellan Människor - Det professionella bemötandet" talar Emmanuel Ezra, fembarnsfar, kirurg, överläkare, och föreläsare. Har även gett ut boken "Det goda Mötet" på Nordstedts förlag.

  

-Framtidens vård, nya roller för personal och vårdtagare, hur möter vi det? I framtiden kommer vårdtagare att ställa större krav på delaktighet, information och medbestämmande hur bemöter vårdpersonal dessa nya krav? Han talar även kring ämnen som Värderingar, Prioriteringar och Krishantering.
Hur skapas delaktighet bland all personal för det gemensamma uppdraget ?
Hur kan vi attrahera och behålla personal inom vården?

 
Så här säger Emmanuel Ezra om det goda mötet;
 
"Många av oss har många svåra möten. Ofta finns det stora, för att inte säga oändliga behov hos de människor vi möter och våra resurser som individer och organisationer är begränsade. Hur vi hanterar våra möten kan vara helt avgörande för det resultat vi uppnår.
I skolan, på banken, på arbetsförmedlingen, på sjukhuset och i kommunen pågår möten människor emellan ständigt och överallt.
Ibland kritiseras vi  som möter människor i vårt arbete. Om man studerar denna kritik visar det sig att det oftast har gått snett i bemötandet. Kritiken handlar kanske om brister i hur man utfört sitt arbete men bakom kritiken finns nästan alltid en människa som inte känner sig sedd, trygg, tagen på allvar eller i värsta fall känner sig kränkt. Intressant nog gäller också det omvända.
Vi kan alla genom kunskap, medvetenhet och humor bidra till goda möten" 
 
Här följer några rubriker ur föreläsningen Det professionella bemötandet ;
Isberget – Så lite vi vet, så snabbt vi dömer.
Förväntningar och behov – Kan vi påverka dem?
Kompetens och bemötande - Hur hänger de ihop?
Värderingar – attityder - beteenden – Hur hänger det ihop?
Haveri – När det blir fel.
Starring - Har du huvudrollen i ditt liv?
Om självkännedom och bemötande.
Reträtt vägar - Om att köpa tid och finna vägar ut ur svårigheter. Vetenskap och beprövad erfarenhet - Ledstjärnor även utanför vården. Humor och självdistans - Försök inte utan.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.