Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ergin Özdemir

Förfrågan
Ergin Özdemir är socialentreprenör och föreläsare med huvudämne Inkluderande ledarskap och olikheter.
 Han är utbildad oljeingenjör i Turkiet  men har också arbetat som reseledare, hotellchef och entreprenör i resebranschen.  I Sverige utbildade han sig  till IT tekniker och började jobba hos Telia och avancerade snabbt till olika ledarbefattningar som Helpdeskchef, Regionschef , Affärschef för Telia Data.  Han blev sedan konsult inom IT branschen och delägare och VD i IT Management företag som under 10 år expanderade från 2 till 20 anställda.
Idag verkar Ergin huvudaklingen som social entreprenör och föreläsare och delar med sig av alla sina erfarenheter. 
 


Ämnen och teman som Ergin gärna tar upp; 

  • Mångfald som konkurrensmedel. Söka, hitta, rekrytera olikheter i en inkluderande arbetsplats
  • Min resa, en kärleksimmigrants krokiga resa till jobb och integration
  • Framgångsrecept! Hur blir du attraktiv i arbetsmarknaden?
  • Workshop – Diversity Awareness
  • Olikheter som superkrafter
Ergin är  en engagerad och mycket personlig föreläsare, han delar gärna med sigav sina  egna upplevelser och betraktelser med humor och relevant vetenskaplig data. 
Han vill att alla ska känna att allt är möjligt OM man är beredd att göra jobbet, med disciplin och beslutsamhet.
Han vill också synliggöra att olikheter lönar sig och leder tillväxt när ledarskapet är inkluderande. Det går att lära sig bli en inkluderande ledare! 
 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.