Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Erhard Fleck

Förfrågan

Erhard Fleck har coachat företagsledare och medarbetare i över 25 år. Han är "pappa" till Flecks Synergimetod® som är en mötesmetod för kreativa, kostnadseffektiva och klimatsmarta möten. 

Erhard brinner för att föra en dialog kring tanken att alla är lika unika och möjligheten till ett hållbart och helaktigt® ledarskap som i sin tur leder till en långsiktig affärsnytta. Basen för sin kunskap och visdom har han hämtat från sin uppväxt på den tyska bondgården men också från sin bakgrund som bl.a civilekonom och vuxenpedagog.

Erhard erbjuder coaching för ledare och medarbetare, handledarutbildning inom Flecks Synergimetod®, föreläsningar och seminarier kring mötes / samtalsmetoder som Flecks Synergimetod® och Triadarbete men också ledar-, affärs-, team-, medarbetarutveckling. Några ämnen som Erhard gärna arbetar med i längre processer eller kortare seminarium: 

Recept för kreativa, kostnadeseffektiva  och klimatsmarta möten 
För mycket prat och för långa möten - känns det bekant?
Erhard erbjuder en samtalsmetod 
Flecks Synergimetod® möten som innebär att du får möten där alla brinner för att delta. De blir lustfyllda, dynamiska och medningsfulla och samtidigt både effektivare och kortare (sparar ca 30 - 50 % av tiden).

Triadmetoden- att se sig själv och andra som resurs och inte som hinder
En samtalsmetod där medarbetare tar ansvar och coachar varandra lika väl som ledaren coachar medarbetare. Arbetsprocesser förädlas och därmed affärsnyttan genom att hjälpa varandra att fokusera på företagets/organisationens kärnfrågor och att öka kundnytta.

Coaching - för förnyad energi
Erhard erbjuder ett annorlunda sätt för att växa som människa, medarbetare och ledare. Deltagarna lär sig träna de tre intelligenserna, den kongnitiva (IQ) den sociala (SQ) och den emotionella (EQ). Genom acceptans av alla känslor och tankar ges ny energi och deltagare hittar nya infallsvinklar för att nå uppsatta mål- både de personliga och de affärsmässiga.

Erhard är en engagerad processguide som talar i filosofiska bilder/ metaforer. Med Erhard på plats lockar varje individ fram den unika kraften hos sig själv och tillsammans förädlar de lagandan. Han hjälper deltagare att tänka "out of the box". 

Referenser från kunder:

Möten
"Genom införandet av Flecks Synergimetod® har deltagarna i ledningsgruppen möjlighet att ha fokus på strategiska frågor men även lyfta fram sådant som för stunden är viktigast att diskutera. Numera deltar alla på lika villkor och det är allas ansvar att mötet blir effektivt och resultatinriktat." 
Enhetschef statlig myndighet 

Coaching och affärsutveckling
"Det är sällan man får träffa en människa som Erhard Fleck. Det är synd. För Erhard hjälper dig att fånga och kanalisera energin i det du vill åstakomma. Med Erhard som samtalspartner kommer du inte undan. Sätt dig in i hans tankevärld och du blir involverad på ett djupare plan än du kanske tänkt dig. Ibland genom coachande provokation, alltid genom reflektion som leder till handling. Släpp in Erhard - om du vågar lita på dina egna känslor och tankar och vill ha hjälp att finna dem." Kommunikationsdirektör tjänsteföretag

Triadmetoden
"Erhard med sin fingertoppskänsla om hur gruppen fungerar kopplat till de olika individernas utvecklingsbehov är enastående. Erhard har en förmåga att se sammanhang och kopplingar från olika synvinklar och det är mycket berikande att föra resonemang med honom."  Avdelningschef tekniskt konsultbolag

Tyvärr hittades ingen föreläsare.