Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Erik Dahlkvist

Förfrågan
 Erik Dahlkvist är skådespelare, föreläsare innovatör och coach. I snart 20 år har han genom  Vardagens Teater utbildat människor i näringsliv och offentlig sektor i inspirationsteknik som handlar om hur kommunikationen tas emot av de enskilda åhörarna. Han har under åren varit ett återkommande schemalagt inslag på många universitetslinjer, bl.a. på Handelshögskolan, Polishögskolan och på Psykologlinjen vid Stockholms universitet.


Erik Dahlqvist har föreläsningar seminarium  och utbildningar som handlar om att göra kommunikationen mer mänsklig och möten mänskligare genom att öppna ögonen för hur vi kommunicerar . Han har utvecklat ett digitalt verktyg Motivactr som ser till att göra information till inspiration och som både ger färdigheter i framförandet men också digitalt stöd för struktur och innehåll till olika former av möten.
 
Ett möte kan vara ett föredrag, en presentation, en försäljning, en förhandling, en diskussion, en fikarast, en hemmakväll
 
Exempel på teman och frågor som Erik gärna erbjuder; 
  • Den användbara berättelsen - om historier, och vad som väcker motivation?
  • Du lyssnar med ögonen och talar med kroppen -  Vad gör att vi får förtroende för en person?
  • Inspirationsteknik - från trista möten till hur kommunikation tas emot av åhörare. 
  • Tala så det känns! Inspirationsteknik med personlig feedback 
Erik Dahlkvist kan specialsy Genrepsdagar för olika typer av målgrupper som ska göra presentationer, delta på mässor eller förhandlingar, göra en pitch eller ha ett säljmöte. Det finns också möjlighet att filma arbetet.
 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.