Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Erika Charbonnel

Förfrågan
Erika Charbonnell är ansvarig för området resor och turism på Kairos Future. Hon har många års erfarenhet av turistnäringen, både som egenföretagare, konsult och som verkställande chef. Hon har också varit verksam inom telekomindustrin. Erika har en
civilekonomexamen och är en certifierad coach. 


Erika föreläser bl.a om 

Trender som påverkar rese och turistbranschen 

Den nya digitala kundresan 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.