Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Erika Ekesbo Andrén

Förfrågan
Erika Ekesbo Andrén är civilekonomen som får människor att arbeta tillsammans för gemensamma mål. Det är de mjuka frågorna: kommunikation, ledarskap och coachning hon arbetar med. Erika har mångårig erfarenhet som chef och projektledare inom bank- och redovisningsbranschen och driver sedan 2001 företaget UTSIKT Affärsutveckling AB. Verktyg och tekniker hämtas bl.a. från utbildningen till Certifierad NLP Master.
 


Erika utbildar och håller seminarier inom kommunikation, marknadsföring, personlig utveckling, grupputveckling, projektledning, coachning och ledarskap.
Här följer exempel på olika seminarier/utbildningar.
Om härskartekniker och konsten att kunna coacha sig själv
 
Kommunikation, grundläggande teori kryddat med mycket praktiska övningar och insikter i kroppsspråket
Marknadsföring, både intern och extern marknadsföring
Konsten att coacha sig själv och andra, Mental träning och NLP, Neuro Linguistisk Programmering, är tekniker som används.
Medarbetarskap och ledarskap, är det samma sak? Ett tankeväckande seminarium och workshop som ökar förståelsen för varandras roller och att jag är min egen ledare.
Trender och omvärld , föreläsning och workshop runt framtidsfrågor och scenarioplanering.
Jag tar ansvar, om betydelsen av att se sin egen del i helheten och att svara an så att man inte blir ett offer.
 
Hört från en deltagare hos Värmlandstrafik: ”Tack Erika, ditt seminarium har förändrat mitt liv. Nu vet jag att det är JAG som har ansvar för hur jag mår och de val jag gör i livet.
 
När Erika föreläser blir det många igenkännande skratt och insiktsfulla nickningar. Hon bjuder på sig själv och använder mina egna erfarenheter i livet.Hon skapar en dialog med publiken, även om det är hundratals deltagare blir det diskussioner.
Erikas devis ; Livet är fullt av möjligheter, jag vill aldrig ångra det jag inte gjorde. Förutsätt framgång – så når jag mina mål lättare.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.