Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Erland Lundström

Förfrågan

"Retorik är konsten att tala så andra lyssnar"

Trettiofem års arbete med regi och teaterpedagogik, 20 års arbete med kurser i retorik, gott humör och en vision om att allt är möjligt. Erland föreläser främst ”i konsten att tala så att man får självförtroende av att göra det”. Med en medveten och konsekvent pedagogik får deltagarna på hans föreläsningar och kurser se sanningen i påståendet om att "livet är en scen och det gäller att spela sin roll så väl som möjligt".  Erland menar att man med ett medvetet kroppsspråk, parat med en psykologisk kunskap om varför man reagerar som man gör, kan nå en positiv kommunikation med andra. Han har skrivit den mycket uppskattade boken "Talaren Talet och lyssnaren". Erland beskrivs av andra som ”ett proffs med hjärta” och en blandning av John Cleese och en präst! Det är en god beskrivning för Erland han talar gärna om "showen". Allt lyssnande sker på lyssnarens villkor. Det är därför viktigt att se till att de vill lyssna.

Vill du också lära dig så, kan du snart konsten att tala så att andra lyssnar.
Erland Lundström, retoriker

Ämnen som  Erland talar om:

-Praktisk retorik- konsten att tala så andra  vill lyssna- ger grundläggande kunskap om hur det är att uppträda och agera i olika sammanhang, passar både mindre och större grupper.
- Varumärkesbyggande retorik - För den som vill utvecklas ui sin roll som representant för ett företag/ organisation. 
-Organisationsutveckling - Våra värderingar = vår framgång. Om kommunikation, samarbete och konflikthantering.
-Om konsten att vara ledare och njuta av det! Kommunikativt ledarskap för dig som vill våga vara och känna dig trygg som ledare.
- Hur hantera besvärliga människor- ur ett retoriskt perspektiv 
Om konsten att tala så andra vill lyssna. 

- Kliniken är vår!  en kurs som är inriktad på sjuk/ tand/ djurvård och de förutsättningar som gäller på en mottagning. Om kommunikation , samarbete och det goda mötet!

Ytterligare ämnen somErland gärna föreläser kring; 

- Mediaträning -Kroppsspråk -Presentionsteknik -Utvecklingssamtal -Pedagogik -Personlig utveckling -Det positiva mötet - om hur man minskar stress, minimierar motstånd och undviker konflikter

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.