Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Eva Ahremalm

Förfrågan

Eva Ahremalm är en känd och mycket uppskattad Örebroprofil. Under många år var hon skådespelare och dramatiker på Teater Martin Mutter i Örebro, där hon även varit verksam som chef och konstnärlig ledare.

De senaste tio åren har hon utvecklat en unik kombination av föreläsning och underhållning som blivit mycket uppskattad inom en rad olika verksamheter och yrkesgrupper- av såväl medarbetare som chefer.

Eva är uppskattad för sin varma humor och underfundiska filosofiska klokskap. Tillsammans med en pianist skapar hon en oförglömlig upplevelse med mycket igenkänning, skratt och eftertanke på teman som närvaro, konsten att lyssna, medarbetarskap, ledarskap , etiska dilemman och värdegrunder. Musiken, tankarna och reflektionerna pendlar mellan humor och djupaste allvar, öppnar och berör. Hon har en fanstastisk förmåga att göra åskådarna delaktiga och närvarande. 

Eva arbetar också  som moderator och med Interaktiv teater, då i samarbete med Lisa Arenö från Add:action Utbildning AB. Under de senaste åren har Eva gjort mängder av uppskattade uppdrag för chefer och personal inom vård- och äldreomsorg kring teman som bemötande och värdegrund.

Se intervju med EvaNågra metoder och föreställningar som Eva kan erbjuda;

Livet på trekvart - Underhållning med omtanke och eftertanke under 45- 75 min.
I en inspirerande föreställning/ föreläsning belyser Eva  ett Tema som uppdragsgivaren har i fokus. Evas unika arbetsätt gör succé bland både chefer och medarbetare.
Det är ingen vanlig underhållning  inte heller en traditionell föreläsning. Tillsammans med en pianist skapar hon en oförglömlig upplevelse  utifrån uppdragsgivarens önskemål och målgruppens behov med mycket igenkänning, skratt och eftertanke. Ex  på teman som Eva gärna väver in i Livet på trekvart; närvaro, konsten att lyssna, lust, må bra,  engagemang, förändring, medarbetarskap, ledarskap, etiska dilemman och värdegrund, .Musiken, tankarna och reflektionerna pendlar mellan humor och djupaste allvar som öppnar och berör. 


Interaktiv teater

I samarbete med Lisa Arenö Add:cation Utbildning arbetar Eva med Interaktiv teater som  är ett effektivt sätt att belysa vad som händer och sker i en organisation eller på en arbetsplats. Dilemman och frågeställningar speglas i situationer som skådespelarna visar upp. Publiken/personalen blir aktivt medskapare genom att hjälpa rollkaraktärerna att hitta nya lösningar. Interaktiv teater skapar förståelse för flera sidor i en konflikt. Det ger perspektivbyte och öppnar för samtal. Olika lösningsförslag presenteras och arbetet avslutas med reflekterande samtal kring vad man har upplevt tillsammans.

Med sikte på fred - En överraskande och hoppfull föreställning om Homo Sapiens.
Med sikte på fred, är en musikalisk föreställning där Eva Ahremalm och pianisten blandar sånger, humor, absurditeter och fakta om konflikter i världen och fredens möjligheter med utgångspunkt och inspiration från Lasse Bergs böcker om människans ursprung - Gryning över Kalahari och Skymningssång över Kalahari.

För er som är intresserade av att arbeta med kreativitet och skapande processer i er arbetsgrupp erbjuder Eva Ahremalm;
Levande ögonblick - Psykodrama och teaterövningar
Psykodrama och teaterövningar handlar mycket om närvaro och kreativitet. Att våga titta på oss själva och varandra med nya perspektiv.

Det handlar om att öppna dörrar till vår egen förmåga och att våga ta fram det lekfulla i oss. Vi kikar på våra drömmar och våra behov. Vad man längtar att utveckla eller släppa taget om. Psykodrama är en enkel och väl beprövad metod där dramat inspirerar oss att växa. Det ges många tillfällen till skratt och lyssnande, både inåt och utåt. Vid ett sådant tillfälle arbetar vi både enskilt, i par och alla tillsammans. Och vi ges möjlighet att känna igen oss i varandra och på så vis stärka gruppkänslan.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.