Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Eva Gagnéus

Förfrågan
Eva Gagnéus har mångårig erfarenhet som lärare till barn och ungdomar med särskilda behov. Sedan mer än tio år arbetar Eva som föreläsare, handledare och coach. Eva Gagnéus återkommer ofta i sina föreläsningar kring Mötet och vikten av att vara att vara, där när du är där, att vara närvarande och verkligen lyssna och bli lyssnad på. Att respektera dom vi möter och visa omtanke och medkänsla för att bekräfta och bli bekräftad.
 
 


I föreläsningen Det Mänskliga Mötet kan ej ersättas riktar hon sig till alla typer av branscher och organisationer.  
 
 
Eva tar  upp frågor som:
 
-Kommunikation- Det du hör är inte det du tror att du hör  Hur samarbetar vi för att få bästa möjliga arbetsklimat?
 
 
-Första intrycket- Det du ser är inte det du tror att du ser.
Vi påverkar och påverkas av vår omgivning.
 
 
-Läromästare och Förebilder – Vem har präglat mig?
 Vi lever upp till andras positiva och negativa förväntningar.  Någon måste tro att det går!
 -Motivation – Vad får mina ögon att tindra? Vad skapar intresse och engagemang?
 
 
 
-Kundmöten - Ur en annan synvinkel. I mötet med kunder, patienter, elever  är det viktigt att vi kan sätta oss in i andra människorts sätt att se och uppleva situationer. I servicesammanhang, i känsliga klagomålssituationer och när vi möter människor i stress behöver vi ibland kunna gå ett steg längre för att nå fram. Vår förmåga till empati och inlevelse kan vara avgörande för att kunna lyckas i en verksamhet. 
 
 
 
 
Eva är en mycket engagerande föreläsare som på sitt mycket personliga sätt berör människor med sin enkla men sanna livsvisdom:  
 
Gör det du tänkt göra men inte gjort, gå från tanke till handling. Rannsaka dig själv och förbättra din självinsikt. Få dig själv och andra att växa. Gör skillnad!
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.