Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Eva Gyllensvaan

Förfrågan
Eva är legitimerad psykolog och har också  en magisterexamen i interkulturell kommunikation. Hon har 20 års erfarenhet av att arbeta med kundrelationer i internationell miljö  bl.a som  ansvarig för Human Relations Training services på SAS Flight Acacdemy. Hon är professionell utbildare och föreläsare sedan 1996. Eva föreläser om kundbemötande, teambuilding, svåra samtal / konflikthantering och kulturella skillnader.
Evas föredrag/seminarier/kurser är faktabaserade och presenteras på ett pedagogiskt och lättsamt sätt. Åhörarna får med sig en rejäl dos nya praktiska kunskaper att använda i sitt arbete varje dag. Fakta blandas med anekdoter, egna erfarenheter, kreativa övningar, glada skratt och aha- upplevelser, allt i ett medryckande tempo där ingen kan sitta oberörd.

Rubriker på föreläsningar:

Kundbemötande - Framtidens viktigaste konkurrensvapen
I en värld där både konsumtionen och konkurrensen ökar är förmågan att bemöta kunden på professionellt sätt ett av framtidens viktigaste konkurrensvapen. Lär dig hur.

Kulturkommunikation - Tidigare räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte, idag måste man förstå människor från hela världen. Denna kunskap är ett av de viktigaste strategiska verktygen för att organisationer ska lyckas i framtiden. Det handlar både om möten på hemmaplan och ute i världen. Att förstå och hantera människor från andra länder, att känna till seder och traditioner i andra kulturer eller att veta hur man resonerar på andra sidan jorden blir nödvändiga kunskaper i vår multietniska värld.

Teambuilding - Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra. I ett väl fungerande team är inte 2 + 2 = 4, nej det är plötsligt 5!

Svåra samtal- Konflikthantering Missnöjda kunder? Gnissel mellan medarbetare som inte drar jämt? Att genomföra svåra samtal på ett konstruktivt sätt är viktigt för att ta tillvara organisationens potential. Kloka organisationer ger sina chefer och medarbetare möjlighet att utveckla dessa förmågor för att klara framtidens konkurrens om både kunder och medarbetare. Hur skapar man ett klimat där feedback leder till utveckling av gruppen och organisationen? 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.