Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Eva Liljendahl

Förfrågan

Eva är svenska som bor och verkar i Chicago, USA sedan 10 år tillbaka , där hon driver sitt eget företag Inspiration for Excellence. Eva är en talare känd och anlitad för sin karisma och förmåga att aktivera och beröra sin publik till insikter och klarhet på kort tid. Hon har en bakgrund som säljare av lösningar inom IT-branschen till storkunder i USA och i Sverige, hon har även arbetat som rekryterare för  försäljningschefer i USA.Eva coachar chefer och företag i entreprenörskap och ledarskap. Presentationsteknik, försäljning, nätverkande, förhandling, process, arbetsflöde, planering, beslutsfattande, mentorskap och problemlösning är teman för hennes seminarier och talaruppdrag.

Kommentarer från deltagare:

Eva’s "sweet spot" koncept lösgjorde en stor knut inom mig. Jag kommer att applicera de idéer som jag fick i detta seminarie direkt i min verklighet." "Det finns mer i huvudet än vad man tror. Vi bär på lösningar som vi inte ens vet om."

"Evas energi, närvaro och tal smittar av sig. Hennes tips till talare är enkla och logiska, jag ska använda dem direkt."

"Mål, frågor, bilder och energi. Det känns som om jag vetat om dem alltid och sedan glömt dem någonstans i PowerPoint-landet. Jag har ny inspiration att tala bättre och mera övertygande i mina presentationer."

Tyvärr hittades ingen föreläsare.