Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Eva Sanner

Förfrågan

Eva Sanner är diplomerad psykosyntesterapeut och författare till ett antal böcker om hälsa, kreativitet, personlig utveckling och relationer. Hon är återkommande skribent i flera ledande svenska hälsotidskrifter, bland andra Hälsa och PS. Hon är en entusiastisk förespråkare för balans i livet – inte bara för att det ökar vårt välbefinnande och gör oss friskare utan också för att det är en förutsättning för att vi ska kunna bidra till en positiv förändring i våra relationer till andra människor och till vår omvärld i stort.

Nyligen utkom Eva med boken Naturens hemligheter- återfinn din plats i det stora sammanhanget .Exempel på föreläsningar med Eva.

Kåt, Glad och Tacksam – eller inte?
Vi har svårt att hålla ihop relationer – kan det vara för att kärleken inte får plats? När vi upptäcker att relationen är en väg till personlig utveckling är vi mindre benägna att skiljas och mer intresserade av att arbeta med relationen.  Och när vi har våra basbehov av närhet och intimitet tillgodosedda behöver vi färre saker, resor och kickar för att må bra – vilket är bra både för vår plånbok och för miljön. Om att prioritera nära relationer för att öka välbefinnande och hälsa, samt skapa möjlighet för förhållandet att växa och fördjupas.

Så blir du mer kreativ
När vi har lust att göra någonting, men inte gör det, så dör något inom oss. Vi behöver finna en väg att följa vår längtan och ge den en fysisk form, för att må bra och vara lyckliga.  Vi tittar närmare på hur vi genom nya beslut, stöd från kreativa kamrater och medvetenhet om vår potential kan sluta bromsa och kritisera oss själva och istället flyga friare i vårt skapande och i våra liv.

Vägval
Ju mer vi kan välja vår riktning utifrån ett större perspektiv, desto mer ökar vår livsmening och vårt välbefinnande. Lycka är inte att ha mycket pengar på bankkontot, utan att göra saker som både ger njutning och mening. Hur finner vi de aktiviteterna? Ett föredrag om våra livsval, om betydelsen av att tjäna sin omvärld och om att hitta sin egen riktning utifrån de gåvor du har att ge till världen.
Mer om Eva:
Utbildad vid Psykosyntesakademins 4-åriga utbildning till diplomerad terapeut och arbetar med enskilda, grupper och par sedan 1997, både med terapi och som handledare. Grundutbildad i ayurveda vid Skandinaviska Institutet för Ayurvedisk Hälsorådgivning. Skriver i dn.se om sex och relationer.  Författare till flera böcker bl a Massage för barn och ungdomar (Prisma), Det sjunde steget – om kreativitet och att finna sin livsrytm (Natur och Kultur), Ayurveda för kropp och själ (tillsammans med Peter Ljungsberg, Natur och Kultur), Så blir du mer kreativ (pocket, Natur och Kultur) samt Kåt, glad och tacksam – attityden till sex och kärlek som förändrar ditt liv (Albert Bonniers förlag).

Tyvärr hittades ingen föreläsare.