Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Eva Svärd

Förfrågan

Eva Svärd har tre universitetsutbidlningar;  förskollärare, specialpedagog och gymnasielärare. Hon har även varit egen företagare och drivit Evas Matkasse i tre år. I 10 år har hon arbetat som rådgivare i specialpedagogiska frågor i en statlig myndighet. Hon har varit  handledare, coachat lärare, rektorer och elevhälsa och föreläst för pedagoger och personal inom elevhälsa.  Som entreprenör och pedagog i 20 år  arbetade Eva sig till ett utmattningssyndrom med kollaps  av kropp och hjärna och  en resa till att skapa ett hållbart liv började.

Idag 4 år senare föreläser hon för modiga entreprenärer,  chefer och  medarbetare om att skapa  Hållbara chefer, hållbara medarbetare och hållbara organistaioner. 

Eva har skrivit boken Med mitt mod- genom utmattningssyndrom  där hon ärligt och modigt berättar om sina egna erfarenheter och om vägen till att lära känna sig själv och framför allt vara snäll mot sig själv. Evas berättelser ger inspiration och hopp om att det finns vägar ur mörkret och ger stöd till dem som känner sig stressade och kanske oroliga för att hamna i utmattningstillstånd. Boken är också en hjälp för de som finns bredvid någon med utmattningstillstånd, som partner, vän eller arbetsgivare. 

 

 Här följer ett antal teman / upplägg som Eva gärna erbjuder;

  • Hur håller vi oss friska när arbetslivet är krävande , stressen pockar på och vi strävar efter perfektion? En inspirationsföreläsning med kunskaper /forskning och konkreta vertyg för att skapa förståelse för hur medarbetare kan möta förändringar och hantera de krav och stressfaktorer som dagens samhälle och arbetsliv utsätter oss för.
  • Återhämtning för ett liv över tid - en fördjupning i återhämtningens betydelse för hållbarhet och prestation.
  • Med mitt mod - genom utmattningssyndrom- Eva delar med sig av sin egen resa till och igenom utmattningssyndrom.

Eva erbjuder också onlineutbildningar för entreprenörer och företagare och workshop Master -Mind grupper med fokus på hållbarhet, hållbart entreprenörskap och hållbart företagande. 

Med lugn, ödmjukhet och värme,  men med samma glöd som tidigare bjuder Eva Svärd på sin historia och lämnar ingen oberörd. Hon bjuder på skratt och tårar och inspirerar med många bra verktyg till hur vi alla själva kan ta ansvar för vårt eget välbefinnande.
Hon inspirerar ledare och medarbetare att ha hållbarhet genom hela verksamheten, från personen till företaget, stärka medarbetarnas välmående och balans, förebygga stress och  arbeta för en sund arbetsmiljö.

 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.