Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Freddie Larsson

Förfrågan

Freddie Larsson, avdelningschef i en internationell industrikoncern med nästan 2000 anställda. Föreläsare, talare, mentor, entreprenör, moderator och tvåbarnsfar. Se och hör en fantastiskt inspirerande och entusiasmerande föreläsare som med glimten i ögat lyckas balanserar ett å ena sidan tydligt och strukturerat ledarskap med å andra sidan en solidarisk och människoälskande ledarskapsfilosof och livssyn.Vi har alla en dold potential som väntar på att förlösas…

Följ med på hänförande och verklighetsförankrade föreläsningar om att nå "guldet vid ledarskapets slut". Freddie berättar med stor entusiasm och inspiration hur du skapar en välmående och framgångsrik organisation där medarbetarna är din viktigaste resurs. Du får ta del av hans filosofi, verktyg och metoder för att själv utveckla och driva din verksamhet mot uppsatta mål och strategier. 

Freddies ledarskapsfilosofi bygger på synen att varje individ är en del i ett större sammanhang. Sammanhanget kan vara en familj, grupp, avdelning eller organisation. Det är ledarens uppgift och ansvar att förmedla sammanhanget och utifrån det skapa rätt förutsättningar för respektive individ att finna sin roll. Han menar att många av dagens nedskärningar och varsel inte varit nödvändiga om man sett mer till individens dolda potential och börjat med att locka fram den. Freddie menar vidare att de besparingar på hundra tusentals kronor han själva lyckats åstadkomma framför allt härleds till välmående medarbetare snarare än monetära kalkyler.

Ämnen som Freddie talar om:

-Att leda i förändring
-Personalmannaskap – medarbetaren, din dyrbaraste resurs
-Produktivt ledarskap – mötet, schemat & disciplinen
-Våga, vilja vara chef – chef & ledare i samma person, inte alltid så självklart
-Det samtida ledarskapet – den nya generationens ledarskap, delaktighet & värdeskapande
-Verksamhetsstyrning – De fem styrmetoderna: samtalet, organisation, strategi, plan & uppföljning
-Affärsmannaskap – värdeskapande med kundens 3 behovstyper i fokus
-Kvinna & ledare – ett omtänksamt och delaktigt ledarskap, ur ett manligt perspektiv
-"The Toyota way" som ledarskapsfilosofi – framgångsrikt ledarskap i den Japanska filosofins spår  

Läs mer om Freddie artiklarna nedan:

Göteborgs Posten

CIO Sweden

 

 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.