Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Fredrik Bernhardtz Sinkkonen

Förfrågan

Fredrik Sinkkonen är utbildad kulturgeograf som sedan universitetsstudiernas slut arbetat som vägledare  och handläggare både inom Arbetsförmedling och skolor.  Han har startat HBTQ + grupper och hjälpt andra organisationer som vill skapa liknande grupper. 

Fredrik föreläser om HBTQ+ frågor men också om mobbing  och ätstörningar.
Han är en föreläsare som bjuder på sina egna erefarenheter på ett öppet och personligt sätt i sina föreläsningar men som också inbjuder till samtal och reflektion kring temat  Olikheter och normer 

Genom sina föreläsningar vill Fredrik bjuda på ny kunskap och insikter  för att våga förändra gamla tankemönster.  Fredrik möter gärna ungdomar i högstadie och gymnasieålder och är en mycket uppskattad föreläsare för denna målgrupp. 

 

 

 Lite mer om föreläsning Olikheter och normer 

Fredrik utgår från sin egen personliga resa i livet och fördjupar sig i följande teman utifrån önskemål från uppdragsgivare och målgrupp ;

  • Om HBTQ + i Sverige och världen, i historien och  idag
  • Om ätstörningar - en mänsklig sjukdom inte en kvinnlig.
  • Om mobbing och rätten att få vara olik.
Workshop material till lärare och elever att arbeta vidare med efter föreläsningen utformas i samråd med uppdragsgivare utifrån önskat tema. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.