Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Fredrik Hallberg

Förfrågan

Fredrik Hallberg är en av Sveriges ledande Internetanalytiker med djup kunskap och förståelse för nätets grundläggande struktur och hur det bäst kan utnyttjas till nya affärsmöjligheter. Hans forskning vid Stockholms Universitet och Göteborgs Handelshögskola har väckt stor uppmärksamhet och hans rapport ’Open Source Marketing’ är idag kurslitteratur på Handelshögskolan i Göteborg.Fredrik Hallberg har anlitats som expert av bl.a. Torget, Aftonbladet, Lunarstorm, Passagen, Salomon Sports, Eniro, Telia, SEB, Länsförsäkringar, MTV, MSN och Ericsson.

 Utvecklingen går inte att stoppa men frågan är vilka nya krav som detta medium ställer på vår marknadskommunikation. Hur skall en organisation förhålla sig till bloggar, podcasting, videocasting, onlinespel, virtuella gemenskaper och sökmotorer och vad är den diskriminerade faktorn som skiljer en framgångsrik kampanj från en misslyckad?

Fredrik Hallberg berättar om sökmotorsoptimering, sponsrade länkar, bannerreklam, virusmarknadsföring och reklam i mobilen med kunskap , humor och engagemang.

Fredrik Hallberg föreläser bla annat om;

Effektiv kommunikation med internet - i verkligheten

Fredrik ger en bredare vinkel på internet och hur vi landat där vi är idag. Han menar att ettektiv marknadskommunikation alltid baseras på hur verkligheten ser ut, så han ger oss en bild och visar vägarna framåt.

Den Aktiva användaren-  
- Från centraliserad distribution till distribuerad kommunikation
- Från passiva konsumenter till interaktiva deltagare
- Från kontrollerad till okontrollerad kommunikation
- Från statiska budskap till delaktiga händelser
- Från uppsökande till uppsökt information


Tyvärr hittades ingen föreläsare.