Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Fredrik Mattsson

Förfrågan

Fredrik Mattsson är moderator, föreläsare och utbildare i
kommunikation, presentationsteknik och mötesteknik. Uppdragsgivare
är allt från myndigheter, kommuner och landsting till stora och mindre
företag och organisationer. Han är kursansvarig för Ordrums Mötesledarkurs i fyra steg, där han undervisar i konsten att få möten att bli effektiva, kreativa och lustfyllda.Fredrik Mattsson har också en lång erfarenhet som improvisatör och aktör, vilket kommer väl till pass i rollen som kursledare, moderator och föreläsare. Han arbetar också i ett utbildningsföretag, där improvisationsteater ofta fungerar som medel i utbildningen/föreläsningen. Fredrik är journalist, har en fil. kand i humanistiska ämnen (bl a historia) och har arbetat som chefredaktör.

Fredriks Mattssons kombination av lugn, trygghet och humor gör att
han är väldigt väl lämpad som mötesledare och moderator.
Han skapar en avspänd atmosfär och inger förtroende, vilket
är fundamentet för ett gott möte. Dessutom är han väldigt rolig
och kan konsten att få folk att känna sig delaktiga”

Tyvärr hittades ingen föreläsare.